Skip to main content

Memberi khidmat runding dan penyelarasan latihan kepada agensi kerajaan serta pihak berkepentingan bagi pemakaian polisi dan standard seperti di bawah;:

 

  • Metadata;
  • MS1759;
  • PDNG;
  • UPI;
  • Kualiti Data Geospatial;
  • Garis Panduan dan pekeliling MyGDI.