Skip to main content

Menyediakan perkhidmatan khidmat runding berkaitan pembangunan infrastruktur ICT GIS dan ketersediaan data untuk dikongsi kepada agensi kerajaan.

 

Aktiviti :

  • Mengadakan mesyuarat/ perbincangan teknikal berkaitan pembangunan infrastruktur ICT GIS;
  • Memberi khidmat runding berkaitan spesifikasi teknikal ICT untuk perolehan ICT GIS;
  • Memberi khidmat teknikal dan troubleshooting bagi agensi yang memerlukan;
  • Memberikan khidmat nasihat berkaitan perkongsian maklumat geospatial.