Skip to main content
Please wait...

Senarai Polisi dan Garis Panduan

Senarai Polisi dan Garis Panduan

Senarai pekeliling, surat pekeliling dan garis panduan yang diterbitkan dalam pelaksanaan program Infrastruktur Data Geospatial Negara (MyGDI):

No Tahun Senarai Pekeliling  
1

1997

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 1997 

Panduan Mengenai Penubuhan Sistem Infrastruktur Kebangsaan Bagi Maklumat Tanah / National Infrastructure For land Information System (NaLIS)

 

No Tahun Senarai Surat Pekeliling  
1 2014

Surat Pekeliling Pelaksanaan Infrastruktur Data Geospatial Negara (MyGDI) Bilangan 1 Tahun 2014

Panduan Pemakaian Standard Maklumat Geospatial

 

2 2012 Surat Pekeliling Pelaksanaan Infrastruktur Data Geospatial Negara (MyGDI) Bilangan 1 Tahun 2012

Garis Panduan Perkongsian Dan Penyebaran maklumat Geospatial Melalui Infrastruktur Data Geospatial Negara (MyGDI)

3 2009 Surat Pekeliling Pelaksanaan Infrastruktur Data Geospatial Negara (MyGDI) Bilangan 1 Tahun 2009 Panduan Bagi Pembangunan Dan Pelaksanaan Pusat Data Geospatial / Geospatial Data Centre (GDC)
4 2008

Surat Pekeliling Pelaksanaan Infrastruktur Data Geospatial Negara (MyGDI) Bilangan 1 Tahun 2008

Garis Panduan Custodianship bagi Data Geospatial

5 2007 Pindaan Pertama Surat Pekeliling Pelaksanaan Infrastruktur Data Geospatial Negara (MyGDI) Bilangan 1 Tahun 2006

Pindaan kepada Struktur Pengurusan MyGDI (Lampiran A) Panduan Bagi Pembangunan Dan Pelaksanaan Infrastruktur Data Geospatial Negara / Malaysian Geospatial Data Infrastruktur (MyGDI)

6 2006

Surat Pekeliling Pelaksanaan Infrastruktur Data Geospatial Negara (MyGDI) Bilangan 1 Tahun 2006

Panduan Bagi Pembangunan Dan Pelaksanaan Infrastruktur Data Geospatial Negara / Malaysian Geospatial Data Infrastruktur (MyGDI)
7 2005

Surat Pekeliling Pelaksanaan Infrastruktur Data Geospatial Negara (MyGDI) Bilangan 1 Tahun 2005

Garis Panduan Penentuan Harga dan Penyebaran Data Geospatial
8 2001 Surat Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2001

Panduan Bagi Data Custodianship Infrastruktur Kebangsaan Bagi Sistem Maklumat Tanah

 

No Tahun Senarai Dokumen Garis Panduan
1 2014 Dokumen Garis Panduan Garis Panduan Penyediaan Spesifikasi Produk Data Geospatial
2 2010 Dokumen Garis Panduan Garis Panduan Penilaian Kualiti Data Geospatial