Skip to main content

Notis Hak cipta

 

Notis Hak cipta
 

Hak cipta Portal Rasmi Malaysia Geoportal dan kandungannya yang termasuk maklumat, teks, imej, grafik, fail suara, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah kepunyaan Pusat Geospatial Negara (PGN) kecuali dinyatakan sebaliknya. Tiada mana-mana bahagian portal ini boleh diubah, disalin, diedarkan, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada Pusat Geospatial Negara (PGN). Produk-produk lain, logo dan syarikat atau organisasi yang tercatat di dalam portal ini adalah kepunyaan syarikat atau organisasi tersebut.
 

Copyright © Pusat Geospatial Negara (PGN) 2023. Hak cipta terpelihara.

Pusat Geospatial Negara
Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim
Aras 7 & 8, Wisma Sumber Asli, No. 25, Persiaran Perdana
Presint 4, 62574, Putrajaya, Malaysia
No. Tel: 03-8886 1156 
No. Fax : 03-8889 4851 
E-mel:  pgn.webmaster[at]nrecc[dot]gov[dot]my