Skip to main content
 
 
Kod dan Nama Sempadan Pentadbiran Tanah – Unique Parcel Identifier (UPI) merupakan satu kaedah mengenal pasti lokasi petak tanah yang mengandungi satu siri nombor unik untuk negeri, bahagian/daerah, mukim/bandar/pekan, seksyen dan nombor lot.

Unique Parcel Identifier

 
UPI memudahkan perkongsian maklumat geospatial dan pengintegrasian sistem-sistem aplikasi di antara agensi. Secara umumnya kod UPI ini akan membantu Agensi Pembekal Data mempunyai satu standard rujukan nama dan kod bagi sempadan pentadbiran tanah.
upisnapshot

Aplikasi UPI

 

Aplikasi UPI memaparkan maklumat Kod dan Nama Sempadan Pentadbiran Tanah beserta paparan maklumat spatial bermula dari negeri, daerah, mukim/ bandar/pekan dan seksyen bagi semua negeri di seluruh Malaysia.